Chinese production of ferroalloy in May up by 20.2% YoY
It is reported that China productions of ferroalloy of different province total 1779.8 tonnes in May 2008 up by 20.2% YoY as compared to 1480.3 tonnes in May 2007.

The province wise ferroalloys export is under
Province M '08 M '07 Change J-M '08 J-M '07 Change
Total 177.98 148.03 20.2% 766.63 647.48 18.4%
Mongolia 32.32 25.40 27.2% 143.25 114.14 25.5%
Guangxi 18.55 16.12 15.1% 82.66 67.80 21.9%
Guizhou 18.28 16.25 12.5% 62.63 71.74 -12.7%
Henan 13.98 9.16 52.6% 56.63 35.77 58.3%
Hunan 13.61 10.82 25.8% 54.43 47.81 13.8%
Sichuan 10.37 12.28 -15.6% 47.40 44.54 6.4%
Shanxi 10.69 8.43 26.8% 47.18 41.79 12.9%
Ningxia 10.61 7.99 32.8% 45.19 40.33 12.1%
Gansu 7.66 7.56 1.3% 38.95 33.42 16.5%
Qinghai 7.33 4.99 46.9% 29.72 20.10 47.9%
Jilin 5.62 5.50 2.2% 27.29 23.17 17.8%
Liaoning 6.36 5.17 23.0% 27.19 23.98 13.4%
Yunnan 4.55 4.15 9.6% 18.17 15.61 16.4%
Shandong 3.05 1.88 62.2% 16.88 10.19 65.7%
Jiangsu 3.37 1.47 129.3% 14.78 8.53 73.3%
Chongqing 3.05 3.47 -12.1% 12.06 13.63 -11.5%
Sha'anxi 1.87 1.21 54.5% 10.08 6.52 54.6%
Hubei 1.43 1.22 17.2% 6.54 5.12 27.7%
Hebei 1.22 1.22 0.0% 6.00 6.11 -1.8%
Fujian 1.28 1.38 -7.2% 5.63 4.60 22.4%
Zhejiang 1.09 1.05 3.8% 4.97 4.66 6.7%
Xinjiang 0.83 0.52 59.6% 4.76 3.33 42.9%
Jiangxi 0.51 0.30 70.0% 2.22 1.58 40.5%
Shanghai 0.17 0.27 -37.0% 0.98 1.48 -33.8%
Beijing 0.10 0.10 0.0% 0.47 0.53 -11.3%
Heilongjiang 0.04 0.05 -20.0% 0.37 0.56 -33.9%
Guangdong 0.03 0.06 -50.0% 0.17 0.41 -58.5%